Algılanabilir (Detectable) Kazıyıcılar ve Spatulalar